Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile

„Moda ekologiczna, czyli recykling w szafie po raz kolejny”

 

W ramach podsumowania działań proekologicznych podejmowanych w kwietniu w pilskich przedszkolach z okazji obchodów Dnia Ziemi, Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka zorganizowało po raz kolejny konkurs ekologicznych dla pilskich przedszkolaków i ich rodziców, aktywizując ich w ten szczególny sposób w czasie pracy zdalnej.

Celem naszej akcji było uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających Ziemi ze strony człowieka, wdrażanie do bezpośredniej działalności na rzecz ochrony środowiska jak
i kształtowanie postaw proekologicznych związanych przede wszystkim z selektywną zbiórką odpadów oraz umiejętnym nimi gospodarowaniem.

Dziękujemy rodzicom, nauczycielom i dzieciom zarówno z naszego przedszkola nr 19 jak i pilskich przedszkoli nr 4, 14, 17, 18 oraz OP SP nr 5, za ogromne zaangażowanie i wykonanie wielu ciekawych i oryginalnych projektów garderoby ekologicznej.

Jury w składzie: Hanna Smolarz – Dyrektor przedszkola, Dorota Sroka – nauczyciel, Aleksandra Dąbrowska – nauczyciel, po długich naradach wyłoniło zwycięzców konkursu oraz wyróżniło 6 projektów.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za piękne zaprezentowanie twórczej kreatywności, a zwycięzcom i wyróżnionym GRATULUJEMY!!!

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY PATRONOM KONKURSU A ZARAZEM SPONSOROM NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KTÓRYMI BYLI:

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ZDROJOWA GÓRA

ORAZ PRGOK PIŁA

red. Agnieszka Zawilska

Skip to content