Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA DZIECI W LIPCU 2024 R.

 

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE

W przedszkolu dostępna jest lista dzieci, które w lipcu 2024 r. będą uczęszczać do Publicznego Przedszkola nr 19 im. Misia Uszatka w Pile.

Prosimy, o dopełnienie formalności tylko Rodziców dzieci przyjętych z innych przedszkoli; tzn. złożenie w dniach 3-12 czerwca 2024 r. następujących dokumentów:

– informacja o zasadach pobierania opłat wraz z listą osób upoważnionych do odbioru (2 egzemplarze dla każdego dziecka);

– karta informacyjna o dziecku;

– oświadczenie (w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko);

Informacja o opłatach + osoby upoważnione

Karta-informacyjna-o-dziecku

Oświadczenie rodzeństwo

Skip to content