Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile

Podstawowe informacje o przedszkolu

 

Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka w Pile usytuowane jest w jednopiętrowym budynku w oddalonej od centrum miasta dzielnicy Jadwiżyn. Istnieje od 1990 roku. Bliski dostęp do lasu sprawia, że wychowankowie mają częsty kontakt z przyrodą. Przedszkole posiada duży, zielony i nowocześnie wyposażony ogród, który pozwala na częste organizowanie zabaw na świeżym powietrzu. Jego ozdobą jest bogaty gatunkowo drzewostan, który stanowi schronienie dla ptaków, piękny ogród kwiatowy oraz certyfikowany plac zabaw dla dzieci. Dzięki ciekawej stronie internetowej, rodzice mogą śledzić na bieżąco życie przedszkola. Co roku prowadzone są w przedszkolu dni adaptacyjne oraz dni otwarte. W bieżącym roku szkolnym opieką przedszkolną objętych jest 148 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, uczęszczających do 6 oddziałów. W odpowiedzi na potrzeby rodziców przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 16.30. Obiekt jest monitorowany, a wejście główne wyposażone jest w domofon. Przedszkole posiada m.in. wygodne i estetycznie urządzone sale zabaw, gabinet logopedyczno-terapeutyczny, Jedna z sal wyposażona jest w tablicę interaktywną, dzięki której dzieci mogą uczestniczyć w realizacji innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego „Tablit”, natomiast w salach dzieci starszych znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają możliwość uczestniczyć w kółkach zainteresowań, takich jak kółko plastyczne, teatralne. Nauczyciele opracowują i wdrażają innowacje pedagogiczne, które wzbogacają ofertę edukacyjną przedszkola (m.in. „Przedszkole ośrodkiem wspierania inteligencji wielorakich dzieci” czy „Bezpieczny przedszkolak-bezpieczny uczeń”). Wiadomości i umiejętności dzieci wzbogacane są w trakcie realizacji programów i projektów ogólnopolskich (m.in. „Mali przyrodnicy”, „Mamo, tato wolę wodę”, „Akademia Aquafresh”, Ogólnopolski Projekt Dobrych Uczynków „Ziarenka Dobra”, “Góra grosza”). Kadra pedagogiczna przedszkola to zespół nauczycieli systematycznie pogłębiający swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych i logopedycznych. Personel kuchenny dba o prawidłowe żywienie uczestnicząc w programie Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Przedszkole aktywnie i systematycznie podejmuje współpracę z różnymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym (w tym m.in. z filią Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile), co wzbogaca ofertę działań skierowanych do dzieci. Przedszkole organizuje wiele różnorodnych uroczystości i spotkań z udziałem wychowanków, ich rodziców i dziadków. Swoje uzdolnienia i zainteresowania dzieci mogą rozwijać w konkursach, uroczystościach i przeglądach organizowanych przez przedszkole lub inne instytucje lokalne. W 2015 roku przedszkole zdobyło certyfikaty „Przedszkole z pasją” „Bezpieczne Przedszkole”, „Przedszkole talentów”.

OSIĄGNIĘCIA

Nasze Przedszkole aktywnie uczestniczy w życiu Miasta poprzez włączanie się w przedsięwzięcia proponowane przez różne instytucje, w tym akcje charytatywne, konkursy plastyczne, muzyczne, matematyczne, literacko-poetyckie, taneczne, wszelkie działania ekologiczne oraz uroczystości o zasięgu miejskim. Braliśmy udział w wielu konkursach zarówno o charakterze miejskim, jak i ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Zgromadziliśmy wiele dyplomów i podziękowań: – Podziękowanie za twórczy udział w II Przeglądzie Twórczości Przedszkolaków – Udział w I Miejskim Konkursie poetycko-plastycznym “Piła – miasto, w którym mieszkam” – udział w imprezie w PDK pod hasłem “Przedszkolaki w Europie” – udział w konkursie plastycznym “Moje zwierzaki” – udział w I Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. “Moja ulubiona baśń” i wiele, wiele innych.

Skip to content