Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile

Programy i innowacje

 

PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

INNOWACJE

Plan Daltoński w przedszkolu- odpowiedzialność, samodzielność, współpraca

Zgodnie z założeniami edukacji daltońskiej ogromną rolę w procesie nauczania stanowi wizualizacja procesu edukacyjnego. Wizualizacja oparta jest na tablicach, na których przy pomocy kolorów lub piktogramów, oznacza się wprowadzoną organizację pracy. Wizualizacja pozwala dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady obowiązujące w grupie. Dlatego w Sali została powieszona tablica, na której umieszczona zostały zdjęcia dzieci, kolory tygodnia, a także plan dnia. Praca będzie miała system tygodniowy i przystosowany do wieku dzieci.

Przedszkole ośrodkiem wspierania inteligencji wielorakich dzieci

Kształcenie jest procesem, który przygotowuje człowieka do twórczego uczestnictwa w przekształcaniu rzeczywistości. Nauczyciel, który kieruje tym procesem stara się dotrzeć do wielu sfer działalności człowieka. Poszukuje nowych rozwiązań dotyczących procesu dydaktycznego, ażeby działania podejmowane na rzecz dziecka zakończyły się sukcesem. Poprzez stosowanie ciekawych rozwiązań metodycznych wykorzystujących wiedzę o wychowankach, o ich rozwoju psychicznym i biologicznym, nauczyciel wpływa na efektywność uczenia się i rozwoju. Obserwując, poznając dzieci zauważa się ich złożone osobowości. Każde z nich to inne zdolności, umiejętności, które zmieniają się wzrastają i doskonalą, ale w bardzo osobisty, indywidualny sposób, w różnym tempie.

Podróż do krainy pełnej zdrowia

Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia.Zadaniem innowacji jest przekazanie dzieciom wiadomości o tym, jak dbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne, jak unikać sytuacji ryzykownych. Ważnym jest, by dzieci potrafiły samodzielnie dokonywać świadomych wyborów. Poza profilaktyką istotnym jest, by dzieci posiadały wiedzę oraz umiejętności jak zachować się w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie zdrowia.

Interaktywny przedszkolak

Poprzez korzystanie z materiałów Programu Tablit dostosowanych do użytku na tablicy multimedialnej , takich jak animacje oraz oparte na nich filmiki mające na celu przybliżenie dzieciom zjawisk przyrodniczonaukowych , innowacja wprowadzi do praktyki nowe metody dydaktyczne. Interaktywność większości materiałów proponowanych przez program wymaga reakcji i działań dzieci natomiast poprzez stosowanie metody modelowania dialogów QtA, nauczyciel zachęci dzieci do dyskusji oraz aktywizuje do formułowania wniosków.

Skip to content