Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile

” Przedszkole, jako ośrodek zrównoważonego rozwoju”

 

Przedszkole nr 19 w Pile im. Misia Uszatka od dnia 23. 11. 2020r  bierze udział w certyfikowanym projekcie Master Eco „ Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju”.

Celem przedsięwzięcia było głównie poszerzenie wiedzy dzieci o otaczającym nas świecie- głównie przyrodzie, jak również wzbogacenie idei zrównoważonego rozwoju. Pracownicy przedszkola pragnęli wyzwolić aktywność na rzecz środowiska oraz wrażliwość u dzieci i rodziców na problemy, które pojawiają się w lokalnym środowisku.

Projekt opierał się na aspektach takich jak: przyrodniczy, społeczny, ekonomiczny i kulturowy. Planowane działania przeznaczone były na cały rok szkolny, uwzględniając wszystkie grupy wiekowe.

Przez pierwsze półrocze udało się nam zrealizować zadania powierzone na jesień oraz na zimę.

W aspekcie przyrodniczym działania opierały się głównie na charakterystyce owych pór roku; zwróciliśmy uwagę na temperaturę powietrza na termometrach za oknem; zaznaczaliśmy pogodę na tablicy w kąciku przyrodniczym; obserwowaliśmy ogródek przedszkolny uwzględniając zmiany pod wpływem pogody; wykorzystaliśmy dary natury do tworzenia ścieżki sensorycznej; sprawdziliśmy za pomocą doświadczeń, czy powietrze istnieje naprawdę; badaliśmy właściwości wody i śniegu, cyklicznie dokarmialiśmy ptaki w ogrodzie przedszkolnym; stworzyliśmy przepiękne ekologiczne ozdoby bożonarodzeniowe; zorganizowaliśmy konkurs pt.” Świąteczny recykling”; zrealizowaliśmy tematy dotyczące darów ziemi tj. piasek, ziemia, sól, kreda, węgiel, woda.

W aspekcie ekonomicznym pragnęliśmy zbudować system postaw proekologicznych u dzieci, pracowników i rodziców. W związku z tym Pani Dyrektor Hanna Smolarz, zadbała o wymianę żarówek na energooszczędne na terenie przedszkola. Ponadto w każdej Sali znajdują się kosze służące do segregacji śmieci. Dzięki temu, dzieci uczą się odpowiedniego sortowania odpadów. Dzieci uczą się jak oszczędzać wodę oraz energię elektryczną.

Aspekt kulturowy opierał się na poznaniu zawodu górnika. W związku z tym, nauczycielki zorganizowały w swoich salach „ Dzień Górnika”, w którym dzieci poznały również właściwości węgla. Ponadto na holu widniały piękne prace plastyczne, które były malowane węglem.

Drugie półrocze nasza placówka poświęciła na realizację zadań z wiosny oraz lata.

W aspekcie przyrodniczym działania opierały się głównie na charakterystyce owych pór roku; zwróciliśmy uwagę na temperaturę powietrza na termometrach za oknem; zaznaczaliśmy pogodę na tablicy w kąciku przyrodniczym; obserwowaliśmy ogródek przedszkolny uwzględniając zmiany pod wpływem pogody; stworzyliśmy w kącikach przyrodniczych ogródek, w którym sadziliśmy rośliny, kwiaty, warzywa- dzięki temu dzieci zrozumiały na czym polega hodowla i pielęgnacja roślin oraz jak należy dbać o przyrodę; ozdobiliśmy kąciki przyrodnicze w muszelki, kamyki, zioła, kwiaty w wazonach; stworzyliśmy ekologiczne ozdoby wielkanocne; obchodziliśmy „Dzień Ziemi” w przedszkolu- porozmawialiśmy o odpowiedniej segregacji śmieci, współpracowaliśmy ze środowiskiem uniwersyteckim( słuchowisko na temat obchodów Dnia Ziemi), stworzyliśmy rysunki dla naszej Planety, stworzyliśmy konkurs „Moda ekologiczna, czyli recykling w szafie”, w którym brały udział wszystkie przedszkola z Piły, zrobiliśmy wywiesiliśmy na holu przedszkolnym kodeks ekologa oraz umieściliśmy zdjęcia z zastosowań proekologicznych w domach naszych przedszkolaków; poznaliśmy krajobraz :nadmorski, pojezierzy, nizin, gór.

Aspekt społeczny opierał się na całorocznej zbiórce baterii oraz nakrętek na cele charytatywne; na propagowaniu idei zrównoważnonego rozwoju poprzez rozmowy w grupach, wywieszaniu artykułów na holu, rozmowy z rodzinami. Ponadto przedszkolaki zostały wprowadzeni w temat oszczędzania energii elektrycznej, wody, papieru. W każdej grupie został ustalony kodeks ekologa oraz dyżury „Ekostrażników”. Jedna grupa przedszkolna współpracowała z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra realizując tematy według harmonogramu treści „ Od drzewa do drewna- Dlaczego las jest nam niezbędny do życia.”. Dzieci z domu dziecka w Jastrowiu otrzymały zabawki oraz materiały plastyczne, które zostały zebrane w ramach projektu Master Eco.

Aspekt kulturowy opierał się na kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i kulturowej w oparciu o zadania projektu edukacyjnego ‘ „ Polska to piękny kraj”.

Ponadto w naszym przedszkolu od pewnego czasu przy współpracy z AKCES Edukacja wdrażamy system LEGO Education. LEGO Education to kompletny system dydaktyczny dla szkół i przedszkoli, opracowany w myśl zasady „nauka poprzez zabawę”. Odznacza się rozbudowanym wsparciem merytorycznym, ze szkoleniami i materiałami dla nauczycieli skorelowanymi z Podstawą Programową. Dzięki naciskowi na kreatywność, współpracę i krytyczne myślenie rozwiązania edukacyjne LEGO Education wzmacniają pewność siebie przedszkolaków oraz rozwijają umiejętności przydatne w dorosłym życiu. Obecnie jako przedszkole uzyskaliśmy status Kandydata i realizujemy Zadania Ambasadora Przyjaznej Edukacji. Przede wszystkim rozwijamy zdolności i kompetencje dzieci aranżując zabawy klockami LEGO Education. Każda grupa korzysta z wybranych zestawów klocków podczas zabaw dowolnych i zajęć zorganizowanych.

Obecnie czekamy na werdykt i trzymamy mocno kciuki, aby udało Nam się uzyskać certyfikat.

 

Skip to content