Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile

Zmiany w funkcjonowaniu przedszkola

 

Szanowni Rodzice,

zgodnie z komunikatem rządu,  zmieniają się zasady funkcjonowania przedszkoli w okresie od 27 marca do 9 kwietnia b.r.  Informuję, że weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 26 marca b.r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 561) – Rozporządzenie Covid-19D2021000056101

W związku z powyższym dyrektor na wniosek rodzica umożliwi pobyt w przedszkolu tym dzieciom, których rodzic spełnia co najmniej jedno z kryteriów określonych w w/w rozporządzeniu i chce skorzystać z usług przedszkola w czasie obowiązywania rozporządzenia.

Wnioski należy składać mailowo na adres pp19@cuw.pila.pl  lub do skrzynki w przedszkolu.

Wzór wniosku: Wniosek o opiekę w przedszkolu

Z poważaniem

Hanna Smolarz

Skip to content