Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW I ICH RODZICÓW

 

„Projekt garderoby ekologicznej, czyli recykling
w szafie po raz kolejny”

 

REGULAMIN KONKURSU

 POSTANOWIENIE OGÓLNE:
1. Organizator:
Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile
Ul. Królowej Jadwigi 20
64-920 Piła

2. Adresaci konkursu:
Adresatami konkursu są dzieci z pilskich przedszkoli i ich rodzice.
3. Cel konkursu:
 Kształtowanie postaw proekologicznych
 Zwrócenie uwagi na możliwość umiejętnego wykorzystania surowców wtórnych
 Uwrażliwienie dzieci na konieczność poszanowania przyrody
4. Temat: „Projekt garderoby ekologicznej czyli recykling w szafie”
5. Technika i forma prac: kreatywna dowolność.

 UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG:
1. Uczestnicy konkursu:
 Dzieci z pilskich przedszkoli, przebrane
w stroje ekologiczne wykonane z surowców wtórnych
2. Konkurs prowadzony będzie w formie prezentacji modeli i modelek w przygotowanych
strojach na przesłanych fotografiach.
3. Wszystkie stroje będą oceniane/punktowane przez Komisję Konkursową powołaną przez
organizatora wg następujących kryteriów:
 pomysłowość;
 oryginalność;
 różnorodność wykorzystanych surowców wtórnych.

3
 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
 Dla zwycięskich projektów za I,II,III miejsce przewidziane są nagrody rzeczowe. Dla
pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy przesłane w formie elektronicznej.
IV . TERMINY:
◦ Oświadczenia, zdjęcia modeli z opisem należy dostarczyć do dnia 30 kwietnia 2021 r.
na adres e-mail azawilska@wp.pl ( oświadczenia w formie skanu lub czytelnych zdjęć)
◦ Ogłoszenie wyników konkursu – 07.05.2021 r. na stronie internetowej przedszkola
https://publiczneprzedszkole19.pila.pl/

 

Recykling w szafie Regulamin konkursu kwiecien 2021

Skip to content